Korektura textu

Není nic horšího než gramatická chyba popř. vynechané písmenko ve vašem sdělení. Dobrá korektura textu je vizitkou vaší firmy a vypovídá o vás víc, než si myslíte.

Co spadá do korektury?

  • Gramatika
  • Stylistika
  • Kvalita obsahu
  • Pochopitelnost sdělení
  • Typografie